Concrete resultaten

Private sector

Schoeller Arca Systems: Profit Improvement Program - 2008

Sterk tegenvallende resultaten in het eerste kwartaal 2008 dwongen de directie tot het Profit Improvement Program over 5 EU-regio's en de Verenigde Staten. Leverage werd aangesteld als deeltijdlid van directie speciaal voor dit programma en ontwikkelde samen met de regionale managing directors een strakke planning voor alle 92 projecten, een heldere wekelijkse communicatie met hen en wekelijkse rapportage aan directie. Zo werd het programma snel een succes.

SAS_Logo_cmyk[1].jpg
<<
Schoeller Arca Systems: Barcelona Sales Conference - 2007

Door de fusie van Schoeller en Arca dienden twee verschillende sales culturen te integreren. De jaarlijkse 2 daagse sales-conferentie werd aangegrepen om hier een begin mee te maken. Leverage kreeg de opdracht de conferentie voor te bereiden en te leiden. Gekozen werd voor een volstrekt open communicatie, die de vervolg werkgroepen voorzag van opdrachten. Zeer concrete resultaten werden geboekt en er werd al gerefereerd aan de 'sfeer van Barcelone'. De evaluatie scoorde een 8 a 9.

SAS_Logo_cmyk[1].jpg
<<
Schoeller Arca Systems: oorspronkelijke management buy out Wavin Trepak - 1996

Wavin Trepak wilde zich via een Management Buy Out losmaken van Wavin als hun 100% moeder, omdat Shell als 50% aandeelhouder van Wavin bleef weigeren de ambitieuze plannen van het management team goed te keuren. Leverage werd benoemd tot adviseur van de Managing Director om de Shell medewerking aan de buy-out te verkrijgen. Shell stemde in met de buy out.

SAS_Logo_cmyk[1].jpg
<<
Schoeller Arca Systems: fusie Schoeller en Wavin Trepak - 2008

Door de fusie van Wavin met Trepak met hun grootste concurrent Schoeller diende twee verschillende budgetsystemen te worden geïntegreerd. Leverage verzorgde een een met militaire precieze uitgevoerde integratie.

SAS_Logo_cmyk[1].jpg
<<