Concrete resultaten

Publieke sector

Provincie Zuid Holland: ontwikkeling van een strategisch begrotingsbeleid - 2006

De Provincie Zuid-Holland verkeerde in grote onzekerheid over de financiële verplichtingen die zij aan het ontwikkelen was als gevolg van de Integrale Ruimtelijke Projecten. Daarom werd een werkgroep ingesteld om een Strategisch Begrotingsbeleid te ontwikkelen. Leverage werd benoemd als secretaris van de werkgroep. In die rol werden heldere notulen van breedvoerige discussies verzorgd, concrete voorstellen gedaan en partijen op één lijn gebracht.

<<