Concrete resultaten

Publieke Private Samenwerking

Hoogheemraadschap van Delfland Publieke Private Samenwerking: Financial Close - 2003

Het Hoogheemraadschap moest na selectie van Delfluent Consortium als de Preferred Bidder de Financial Close uit onderhandelen van het 30 jarige Design Build Finance & Operate, Publieke Private Samenwerking contract voor waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder. Leverage werd benoemd in het onderhandelingsteam met financiën als prioriteit en droeg zo bij aan het op tijd tekenen van het contract.

<<
Hoogheemraadschap van Delfland Publieke Private Samenwerking: Bestuurlijke Wegwijzer - 2005

Het Hoogheemraadschap kent iedere 4 jaar verkiezingen. Iedere vier jaar kunnen dus nieuwe bestuurders de verantwoordelijk zijn voor het behartigen van de belangen onder de PPS. Leverage stelde daarom voor een 'Bestuurlijke Wegwijzer' te ontwikkelen als practische introductie tot de rechten, plichten en procedures in de verschillende situaties binnen het contract. Zo ontstond een compacte samenvatting van 15 pagina's, die de essenties van in totaal 53 contracten (25.000 pagina's) direct toegankelijk maaakte. Het document stelde een nieuwe bestuurder in staat zich in een ochtend of middag een scherp beeld te vormen van zijn verantwoordelijkheden.

<<
Euromoney Venture Capital & Private Equity Yearbook 2004/05, hoofdstuk Zuid-Afrika - 2005

Analyse en presentatie van de investeringsmogelijkheden in Zuid-Afrika op basis van de vele Publieke Private Samenwerkingen die in dat land worden opgezet. Het hoofdstuk is geschreven voor investeerders die geen specifieke kennis van Zuid-Afrika hebben.

<<
Gautrain Publeke Private Samenwerking: Bestuurlijke Wegwijzer - 2007

De Provincie Gauteng in Zuid-Afrika worstelde met de dagelijkse praktijk van de PPS voor de bouw van een snelle spoorverbinding tussen Johannesburg, Pretoria en het internationale vliegveld Oliver Thambo. Leverage heeft samen met zijn Zuid-Afrikaanse partner een voorstel gedaan tot het ontwikkelen van een bestuurlijke wegwijzer. Door zo'n document zouden het projectteam, de leden van de Raad van Toezicht en de politieke bestuurders één lijn hebben kunnen trekken in het onder controle houden van de berekeningen van meerwerk en claims.

<<
Hoogheemraadschap van Delfland Publieke Private Samenwerking: ontwikkelen van Bestuurlijk Overleg - 2008

Het Hoogheemraadschap had behoefte een Bestuurlijk Overleg tot stand te brengen met het private consortium Delfluent. Delfluent stelde zich op het standpunt dat er een DBFO-contract was. Leverage werd gevraagd een formule te ontwikkelen die beide standpunten met elkaar zou verenigen. Via 2 iteratieve rondes van interviews werd overeenstemming bereikt over een Bestuurlijk Overleg dat naast en buiten het DBFO-contract zou functioneren, maar samen met dit DBFO-contract concrete inhoud zou gaan aan de gedachte van samenwerking.

<<
Hoogheemraadschap van Delfland Publieke Private Samenwerking: Best And Final Offer onderhandelingen - 2002

Het Hoogheemraadschap had een projectteam samengesteld om de PPS tot stand te brengen. Dit team opereerde erg zelfstandig en buiten de staande organisatie. De directie had behoefte aan een eigen adviseur. Leverage werd benoemd en kreeg als opdracht een trait d'union te zijn tussen de directie en het projectteam. De grootste bijdrage werd binnen enkele dagen geleverd in de vorm van een formeel onderhandelingsmandaat. Op basis daarvan konden in de finale onderhandelingen het Hoogheemraadschap behoed worden voor vele tientallen miljoenen Euro's aan risico's.

<<
Publieke Private Samenwerking-afdeling op het Ministerie van Financiën in Zuid-Afrika - 2008

Het Ministerie van Financiën in Zuid-Afrika worstelt met de steeds wisselende bestuurders in de publieke sector, die de belangen moeten behartigen van de publieke sector in het groot aantal punlieke private samenwerkingen die het Zuid-Afrika heeft opgezet. Leverage heeft daarom voorgesteld een Bestuurlijke Wegwijzer te ontwikkelen voor alle reeds bestaande PPSen en het een standaard procedure te laten worden voor nieuwe nog op te zetten Publieke Private Samenwerkingen in Zuid-Afrika.

<<
Publieke Private Samenwerking Kromhout-kazerne: risico-matrix - 2007

Het Bouwconsortium Heijmans deed mee aan de concurrentie gerichte dialoog voor de verbouwing van de Kromhoutkazerne. Binnen dit bod was het van groot belang dat de risico's tussen de bouwpoot en de operationele poot duidelijk waren afgebakend. Leverage kreeg de opdracht deze risico-matrix via interviews te ontwikkelen en ondertekend te krijgen.

<<
Hoogheemraadschap van Delfland Publieke Private Samenwerking: opzetten contractteam - 2005

Na Financial Close moest het contract in de praktijk vorm krijgen. Binnen het Hoogheemraadschap moest een volstrekt nieuwe manier van werken worden ontwikkeld. Leverage werd daarom benoemd als deeltijd lid van het contractmanagement team.

<<
Hoogheemraadschap van Delfland Publieke Private Samenwerking: coaching leider contractteam - 2007

De leider van het contractteam had na het tot stand brengen van een sterk contractmangement team de ambitie het DBFO-contract ook echt de vorm te laten krijgen van een inhoudsvolle publieke private samenwerking. Leverage werd daarom benoemd als zijn persoonlijke coach. De toegevoegde waarde die werd geleverd bestond enerzijds uit het zijn van klanbord en anderzijds uit het benaderen van situaties, posities, meningen vanuit verschillende invalshoeken.

<<