Concrete resultaten

Grens Privaat Publiek

Provincie Zuid Holland: begeleiding ontwikkeling Zuid-Plas polder - 2007

De Provincie Zuid Holland had zeer hoge ambities met het leiding geven aan de ontwikkeling van Zuid-Plas polder en dreigde bereid te zijn onverantwoorde risico's te lopen. Het hoofd van de Afdeling Financiƫn deed een beroep op Leverage om deze risico's te beteugelen. Binnen een weekend produceerde Leverage een concreet practisch voorstel om bestuurlijke daadkracht te paren aan prudente risico-allocatie. Na aanname van dit voorstel werd Leverage aangenomen door het hoofd van de Eenheid Grondzaken om het proces verder te begeleiden.

<<
Provincie Zuid Holland: inventarisatie Integrale Projecten - 2006

De Provincie Zuid-Holland ontwikkelde een strategisch begrotingsbeleid als gevolg van de onzekere risico's bij de Integrale Ruimtelijke Projecten. Leverage werd als secretaris van deze werkgroep afgevaardigd leiding te geven aan het in kaart brengen van de interrelaties van de ambitie, risico's en procedurele volgorde voor Provincie Zuid-Holland in deze grote infrastructurele projecten.

<<
Sluiskil tunnel: begeleiding concurerentie gerichte dialoog - 2009

Financieel Geweten van Project Directeur bij het voorbereiden van de concurrentie gerichte dialoog voor het aanleggen van een tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen.

<<