Concrete resultaten

Corporate Interventies

Shell: implementatie werelwijd retail concept in Nederland - 2006

De implementatie van een wereldwijd retail project loopt vast in Nederland. Een overcomplexe en erg juridische oplossing dreigt. Als laatste poging wordt gezocht naar onafhankelijke, creatieve en praktische denkers. Leverage wordt samen met Prof. dr. A. van Weele aangesteld en in 4 weken wordt een oplossing gevonden, die het zelfstandig ondernemerschap van de pomphouder als uitgangspunt neemt, maar in evenwicht houdt met de belangen van Shell als internationale brand. De wereldwijde implementatie is vervolgens aangepast in lijn met de Nederlandse oplossing.

<<
Eelerwoude: Businessplan ontwikkeling - 2007

Als direct gevolg van het scenario-strategie-project in 1999 is Eelerwoude gegroeid. Echter in te veel verschillende richtingen, waardoor onnodige risico's worden gelopen met name in grote projecten. Het is noodzakelijk een selectie en prioriteiten tot stand te brengen die aansluiten bij de 'natuurlijke kracht' van Eelerwoude. De directie en managementteam wordt door Leverage begeleid in dit proces. In het business plan worden deze prioriteiten vastgelegd, en binnen de organisaties worden verantwoordelijkheden gealloceerd. Direct na deze interventie hervindt Eelerwoude het pad van de organische groei.

eelerwoude.jpg
<<
Schoeller Arca Systems: scenariostrategie project Wavin Trepak - 1997

Leverage leidt het proces om na de Management Buy Out het nieuwe managementteam op basis van de Shell scenario-concepten de onzekerheden van een zelfstandige toekomst te laten onderzoeken. In antwoord op de structuur van deze onzekerheden ontwikkelt het managementteam een flexibele en robuuste strategie. Deze strategie is zeer succesvol en leidt stap voor stap in tot Schoeller Arca Systems (2007).

SAS_Logo_cmyk[1].jpg
<<
MEDAS: onderhandelingen begeleid over de opsplitsing van MEDAS - 2000

Leverage begeleidt met succes een groep doktoren, die zich los wensen te maken van de oprichter van MEDAS. Het lukt Leverage steeds weer de doktoren op één lijn te krijgen en te houden en daarop één onderhandelingsstandpunt te baseren en dit om te zetten in resultaat.

<<
Scenariostrategie project Soja (Kaapstad) - 1999

Leverage leidt de twee directeuren van Solutionbs Technology op basis van de Shell scenario-concepten bij het bepalen van een flexibele en robuuste strategie om het internationale potentieel van een nieuwe soja technologie tot een succes te maken.

<<
Eelerwoude: Scenariostrategie project - 1999

Leverage leidt de discussie, die zich beperkt tot een middag en een avond om op basis van de Shell scenario-concepten een flexibele en robuuste strategie te ontwikkelen om het potentieel van Eelerwoude stap voor stap te realiseren.

eelerwoude.jpg
<<
Scenariostrategie project economische ontwikkeling K-buurt Bijlmermeer - 1997

Leverage wordt door het projectteam aangesteld om op basis van de Shell scenario-concepten een flexibele en robuuste strategie te ontwikkelen voor het Stadsdeel om de kleinschalige bedrijvigheid in de K-buurt van de Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost met succes wortel te laten schieten.

<<
Scenario's als basis verkiezingsprogramma D66 Amsterdam (1998) - 1998

Onder leiding van Leverage wordt op basis van de Shell scenario-concepten een flexibel en robuust politiek programma ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen

<<
Scenariostrategie project Arbodienst MedischConsult - 1998

Leverage ontwikkelt samen met directeur-groot-aandeelhouder op basis van de Shell scenario-concepten een flexibele en robuuste strategie voor een kleine Arbodienst om zich met succes te ontwikklen in een markt die gedomineerd wordt door grote spelers.

<<
Industrial Development Corporation: risk assesment & management project - 2005

Leverage is onderdeel van het team, dat het risicoprofiel van de Industrial Development Corporation (Zuid-Afrika's grootste ontwikkelingsbank; Johannesburg) actualiseert en op basis daarvan aanbevelingen doet voor het managen van deze risico's.

<<