Concrete resultaten

Cuisine Médietaire

CuisineMédietaire Heathrow - 2004

Leverage werd gevraagd te bemiddelen in een ernstige impasse tussen twee Zuid-Afrikaanse zakenlieden. Binnnen een half uur werd een doorbraak bereikt door de situatie bespreekbaar te maken in de vorm van het menu van een Italiaans restaurant. Na 4 uur ligt er een getekend contract. Zo is Cuisine Médietaire 'ontdekt'.

... lees verder CuisineMedietaire.pdf
<<
CuisineMédietaire met Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent consortium - 2005

Bij het tot stand brengen van de publieke private samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Delfland en het Delfuent Consortium zijn de problemen van het overnemen van Delfland personeel naar het consortium ernstig onderschat. Daarom ontstaan opstartproblemen van structurele aard tussen Delfluent en het Delfland Contractmanagement team. Er wordt voor gekozen het concept van Cuisine Médietaire te gebruiken om een uitweg te vinden. Leverage wordt gevraagd de bespreking te leiden en een heerlijke italiaanse maaltijd te verzorgen. In de loop van het proces ontstaat wederzijds begrip en wordt een gezamenlijke benadering ontwikkeld.

... lees verder CuisineMedietaire.pdf
<<
CuisineMédietaire met directie van 3R-Telecommunication uit Londen - 2005

De drie directeuren van 3R Telecommunicatie hebben grote moeite goed met elkaar samen te werken door verschillen in achtergrond en affiniteit met de telecommunicatie technologie. Ze vragen Leverage hun verschillen bespreekbaar te maken aan de hand van het concept van Cuisine Médietaire. In de loop van 'de maaltijd' ontstaat wederzijds begrip, worden vooroordelen weggenomen en een basis wordt gelegd voor nauwere samenwerking.

... lees verder CuisineMedietaire.pdf
<<